آزمایشگاههای تحت پوشش امورآزمایشگاههای شبکه بهداشت و درمان لارستان
 
 
 
1- آزمایشگاههای بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 
شماره تلفن
کد مرکز
نوع مرکز
نام مرکز
2249069
0781
سطح سه
علی ابن موسی الرضا (ع)
3345300
0781
سطح یک
صاحب الزمان
------
0781
سطح یک
واگیر
3347132
0781
سطح یک
خور
2232500
0781
سطح یک
لطیفی
2363211
0782
سطح یک
دهکویه
3252366
0782
سطح یک
بنارویه
3223560
0782
سطح یک
جویم
2433300-2432288
0782
سطح یک
عمادده
3622250- 3622213
0782
سطح یک
اوز
3242400
0782
سطح یک
بلغان
4643200
0782
سطح یک
فیشور
3662322
0782
سطح یک
کوره
4811091
0781
سطح یک
درز
 
 
 
 
 
 
2- آزمایشگاههای بیمارستان ها:
 
 
شماره تلفن
کد مرکز
نوع مرکز
نام بیمارستان
9- 2242101
0781
دولتی
امام رضا (ع) لار
6-3622095
0782
دولتی
امیدوار اوز
4223370- 4223170
0782
دولتی
بیرم
 
3- آزمایشگاههای خصوصی:
 
شماره تلفن
کد مرکز
نوع مرکز
نام آزمایشگاه
2254021-2243719
0781
خصوصی
دکتر زاهدی نژاد
2253114- 2253115
0781
خصوصی
پاستور
2243659- 2243658
0781
خصوصی
دکتر مدرسی
2252750- 2243627
0781
خصوصی
دی
3330606
0781
خیریه
درمانگاه رهگذر
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-4 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ