ردیف

 

نام پرسنل

 

سمت

 

شرح وظایف

1

مجید امینی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای و مواد غذایی  شبکه بهداشت درمان لارستان

2

 

 

 

محمدرضاخرم بخت

 

 

کارشناس بهداشت محیط

انجام امور اداری در غیاب مسوول واحد

برنامه های مرتبط با بهداشت آب ،

پیگیری در زمینه سنجش آلایندههای هوا

بهداشت محیط مدارس و مراکز آموزش عالی

نظارت بر دفع اصولی مواد زائد جامد شهری و خطرناک

همکاری در اجرای طرحهای آموزشی

برنامه های ارزشیابی خانه های بهداشت

شرکت فعال در برنامه های بلایای طبیعی

3

 

 

حاج عبدالمهدی یکه

 

 

کاردان بهداشت محیط

بهداشت اماکن بین راهی-رسیدگی به شکایات درزمینه های مختلف بهداشت محیط – برنامه حذف جوش شیرین – همکاری در برنامه بهبود در کیفیت نان و غلات – نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی طبق تقسیمات صورت گرفته – شرکت در برنامه های بلایای طبیعی

4

 

 

 

عبدالخالق تفضلی

 

 

کاردان بهداشت محیط

بهداشت محیط زندانها- بهداشت محیط ترمینالها- کمیته اتلاف سگهای ولگرد – رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشت محیط – بهداشت استخرهای شنا – نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی طبق تقسیمات صورت گرفته – شرکت در برنامه های بلایای طبیعی

 

5

 

غلامرضا صداقت

 

کاردان بهداشت محیط

بهداشت محیط باشگاهها- استادیومها و سینماها – بهداشت محیط کشتارگاهها – پیگیری نتایج شکایات واصله بهداشت محیط مساجد – نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی طبق تقسیمات صورت گرفته – شرکت در برنامه های بلایای طبیعی

6

 

فرنار بنی زمان

کاردان بهداشت محیط

بهداشت محیط آرایشگاههای زنانه و انستیتو های زیبایی-انجام آزمایشات میکروبی آّب – بهداشت محیط مهد کودکها و کودکستانها

7

فاطمه روایی

کاردان بهداشت حر فه ای

تهیه ، تجزیه و تحلیل آمار –پیگیری برنامه زیج بهداشت محیط – پایش و ارزیابی نتایج طرح ارزیابی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی –جمع بندی هزینه آزمایشات و ارسال به ذیحسابی- برنامه نمک یددار- رسیدگی به شکایات مواد غذایی و هماهنگی جهت نمونه برداری از سطح عرضه –هماهنگی با آزمایشگاه مواد غذایی

8

لیلا رضایی

کارشناس بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان لار – بازدید از مطبها و مراکز بهداشتی درمانی

9

حسن آتش پنجه

کاردان بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

10

اسداله  دشتگرد

کارشناس بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

11

منصور شادمان

کاردان بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

12

سید روح اله نمازی

کاردان بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

13

علیرضا مساح

کاردان بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

14

ایمان رستمی

کاردان بهداشت محیط

 

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

15

بهمن جعفرزاده

کاردان بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

16

غلامعلی حقیقت

كارشناس ارشد بهداشت محیط

انجام وظائف کلی واحد و انجام امور محوله از طرف واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-6 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ