معرفي واحد بهداشت مدارس

توجه به ضرورت بهداشت مدارس در کشورهای جهان همزمان نبوده و شاید فرانسه اولین کشوری باشد که همراه با طرح آموزش علمی خود ، یک ماده را نیز به مسئله بهداشت مدارس اختصاص داد و در سال 1793 که این طرح به تصویب رسید یک نفر پزشک نیز به عنوان مسئول بهداشت مدارس انتخاب شد . در کشور هلند ،بهداری آموزشگاهها در سال 1868 با استخدام دو نفر پزشک پایه گذاری شد . درسال 1942 که اولین قانون مربوط به بهداشت مدارس به تصویب رسید این سازمان جوان به سرعت گسترش یافت بنحوی که 210 پزشک به طور تمام وقت به امور بهداشتی کودکستانها و دبستانها تحت نظر شهرداری ها رسیدگی    می کردند . در ایالات متحده آمریکا ، در سال 1829 ویلیام الکوت (Alcot) راجع به مشخصات ساختمان مدارس مقاله ای نوشت و در سال 1850 هوراس من (Horace man) تدریس مسائل اعضاء بدن و فیزیولوژی بعضی قسمت های بدن انسان را به زبان ساده برای دانش آموزان ابتدایی توصیه کرد و مدتی خود به آموزش پرداخت و در سال 1890 دروس فیزیولوژی و بهداشت محیط زیست  در 140 ایالت آمریکا جزو برنامه رسمی دروس مدارس شد . و بالاخره در سال 1894 ساموئل دارگین معاینات عمومی دانش آموزان را در مدارس شهر یوستون آغاز کرد و در سال 1898 توجه کلی و فراگیر نسبت به بهداشت دانش آموزان ایالات متحده آمریکا صورت گرفت . در انگلستان آغاز کار بهداشت مدارس از سال 1907 و تحت نظارت ادارات آموزش محلی به وجود آمد و در سال 1919 ریاست پزشکان وزارت بهداری با حفظ سمت به ریاست بهداشت مدارس نیز منصوب گردید در آغاز کار بهداشت مدارس ، کشف نقایص عضوی دانش آموزانی بود که مشکلی در کار تحصیل داشتند ولی بعداً این وظیفه توسعه یافت و تمام مسائلی را که بنحوی با سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودکان در ارتباط بود ، فرا گرفت .  

 بهداشت مدارس در لارستان

                هر چه کنکاش صورت گرفت تا تاریخچه و نوشتاری پیدا کنیم موفقیت حاصل نشد ولی قدر مسلم یادمان نرفته است که در سالهای 60 تا 64 کماکان مراقبین بهداشت از طرف بهداری به مدارس می رفتند و فعالیت های غربالگری و مراقبت دانش آموزان را انجام می دادند اما در سالهای بین 65 تا 66 تعدادی از آنها از لار رفتند و کلی از آنها در بخش کودکان به عنوان منشی به کار گرفته شد و دو نفر از آنها نیز در آموزش و پرورش جزء مدرسین شدند . در سال 73 که مجدداً تشکیلات بهداشت مدارس از بهداشت خانواده کاملاً جدا شد و تشکیلات جدید بهداشت مدارس در فارس آغاز به کار کرد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-18 15:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ