اهداف واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
1- بهبود شاخصهای سلامتی در تمام ابعاد آن
2-بهبود شیوه زندگی مردم در راستای ارتقاء سلامت جامعه
 
هدف کلی : تلاش در جهت ارتقاء سلامت در جامعه
 
اهداف اختصاصی(اهم وظایف گروه پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر (
1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در شهرستان
2-برنامه ریزی ، سازماندهی ، و هدایت اجرایی برنامه های کنترل بیماریها در سطح شهرستان
3- مراقبت و پایش اجرای برنامه های کنترل بیماریها طبق آخرین دستورالعمل ها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاههای آموزشی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-25 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ