pdf.png]فرايند مربوط به افزايش بخش درمانگاه و ساير خدمات درماني
  pdf.png] نمودار جريان فرآيند صدور مجوز تاسيس آمبولانس خصوصي در شهرستان
  pdf.png]فرايند مربوط به بيمارستان و مراكز جراحي محدود
  pdf.png]نمودار جريان اخذ مجوز فعاليت در دفاتر كار مستقل در شهرستان
  pdf.png]نمودار جريان فرآيند صدور مجوز تاسيس لابراتوار دندانسازي در شهرستان
  pdf.png]فرآيند مربوط به درمانگاه ها
  pdf.png]فرآيند مربوط به مركز درمان سوءمصرف مواد
  pdf.png]فرآِيند مربوط به ارتوپد فني
  pdf.png]فرآيند مربوط به مشاوره پرستاري ، ساخت و فروش عينك ، خدمات باليني در منزل
  pdf.png]فرآيند مربوط به صدور پروانه دائم در شهرستان
  pdf.png]فرآيند مربوط به تغيير آدرس مراكز و موسسات درماني
  pdf.png]فرآيند مربوط به تغيير نام مراكز و موسسات درماني
  pdf.png]فرآيند مربوط به تعويض مسئول فني مراكز و موسسات و بيمارستانها
  pdf.png]نمودار جريان فرآيند صدور مجوز تزريقات و پانسمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-9 15:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ