معرفی واحد مدیریت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان لارستان


واحد مدیریت غذا و دارو مرکز بهداشت لارستان شامل واحد کنترل مواد غذایی و واحد نظارت بر امور دارویی آماده خدمت رسانی به مردم عزیز در سطح شهرستان می باشد.

شماره مستقیم دریافت نظرات و شکایات همشهریان: 07812243875Page Last Update   :  1391-5-1 12:15        Top of page Print version