انتخاب يك پرسنل از هر اداره كه  در امر آموزش توانمند باشد.(داوطلب متخصص)

        آموزش مسائل بهداشتي به اين داوطلبان متخصص

        انتقال پيام و آموزش از طريق داوطلبان متخصص به ساير پرسنل و خانواده هاي آنان

        انتقال پيام با برگزاري دوره هاي آموزشي و آموزش چهره به چهره

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-23 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ