معرفي خيرين تامين سلامت لارستان

در سال 1382 تعدادی از نیک اندیشان خیر و با همفکری مسئولین بهداشت و درمان استان برآن شدند تا فعالیت های خیرین عرصه سلامت را در قالب مجمع انجام و ضمن معرفی فعالیت خیرخواهانه ، نیازها و کمک های عرصه سلامت را معرفی نمایند . در همین راستا پس از تشکیل مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس ، شورای خیرین تأمین سلامت شهرستانها شکل گرفت .

شورای خیرین تأمین سلامت لارستان در تاریخ 23/9/84 افتتاح و در طول سال 1384 با تشکیل جلسات مکرر کمکهای خیرین محترم را به شکل ذیل سوق دادند .

1-     افتتاح مرکز بهداشتی درمانی خور

2-      افتتاح مرکز بهداشتی درمانی فیشور

3-     افتتاح پایگاه اورژانس اوز

4-     افتتاح پایگاه اورژانس بیرم

5-     افتتاح خانه بهداشت زاهد محمود که بخشی از هزینه آن توسط کمکهای مردمی پرداخت شده است .

6-     افتتاح خانه بهداشت ده میان که بخشی از هزینه آن توسط کمکهای مردمی پرداخت شده است .

7-     جذب کمکهای مردمی جهت احداث خانه پزشک مرکز بهداشتی درمانی خور

8-     شروع به ساخت یک مرکز بهداشتی درمانی واقع در شهر قدیم لار

9-     خرید دستگاه نوار قلب جنینی توسط آقایان راهی و راستی بمبلغ 37750000 ریال ( آقای راهی 30000000 ریال و آقای راستی 7750000 ریال )

10- خرید دستگاه سانترال جهت زایشگاه به مبلغ 9050000 ریال توسط آقای راستی

11- خرید 12 دستگاه ویلچر

12- خرید 12 دستگاه فشار سنج جیوه ای

13- خرید 12 دستگاه گوشی                                             

14- خرید یکدستگاه جنین یاب ( سونی کیت )

15- خرید یکدستگاه نوار قلب همراه با اسپیرومتری

16- خرید یک دستگاه آبسرد کن به مبلغ 2500000 ریال توسط آقای مطلق

17- خرید تخت احیای نوزادان به مبلغ 2650000 تومان توسط خانم بلقیس شب نما

18- خرید دستگاه سنگ شکن درون اندامی به مبلغ 40000000 تومان توسط آقای حبیب افسری

19- خرید دستگاه اندومترون و مانیتور ران به مبلغ 15000000 توسط آقای حبیب افسری

20- خرید دستگاه نوار قلب به مبلغ 2200000 تومان توسط آقای امین جنگجو

21- یکدستگاه انیفوژن پمپ و سرنگ پمپ به مبلغ 2400000 تومان خیریه مرحوم خزسند

22- یکدستگاه نوار قلب – تهیه انیفوژن پمپ و یکدستگاه آبسردکن توسط آقایان امین کمالی  و احمد زمین پیما به مبلغ 2550000 تومان

23- دستگاه دی سی شوک و مشارکت در خرید دستگاه سل کانتر به مبلغ 8000000 تومان توسط آقای عبدلارزاق زمین پیما

24- ساخت سالن اجتماعات بیمارستان به مبلغ 42000000 تومان توسط آقای حاج عبدالحمید امیدوار

       ضمنا در اینجا جا دارد از مرحوم حاج علی نقی رایگان  ( خیر محترم بیمارستان علی اصغر (ع)  بیرم و خانم دکتر روشنک سپاس خواه که در محور بیرم به لار جهت شرکت در اولین جلسه شورای خیرین تأمین سلامت لارستان در سانحه رانندگی بدرود حیات گفتند یادی داشته باشیم روحشان شاد باد

 اعضاي شوراي خيرين تامين سلامت لارستان

1-      آقای يوسف هدايتي – رئیس مجمع خیرین

2-      آقای دكتر عباس نصري – دبير مجمع خیرین

3-      خانم کلثوم دانشپور - عضو مجمع خیرین

4-      آقای امین اعتمادی - عضو مجمع خیرین

5-      آقای مهدی رحیمی نژاد - عضو مجمع خیرین

6-      آقای هوشنگ جعفر پور - عضو مجمع خیرین

7-      آقای محمد حسن راستی - عضو مجمع خیرین

8-      آقای عبدالکریم آوازه - عضو مجمع خیرین

9-      آقای عبدالله مبشری - عضو مجمع خیرین

10-  آقای محمود موغلی - عضو مجمع خیرین

11-  آقای سید اسماعیل مصطفوی - عضو مجمع خیرین

12-  آقای دکتر ساسان گلشن - عضو مجمع خیرین

13-  آقای غلامعباس گلخنی - عضو مجمع خیرین

14-  آقای محمد صادق افتخار - عضو مجمع خیرین

15-  آقای حاج اکبر دریابر - عضو مجمع خیرین

16-  آقای رضا علی استوار - عضو مجمع خیرین

17-  آقای غلام مسعودی - عضو مجمع خیرین

18-  آقای اصغر عسکری - عضو مجمع خیرین

19-  آقای سید خلیل قرشی - عضو مجمع خیرین فهرست اسامي فعالين و خيرين محترم شهرستان لارستان

رديف

نام و نام خانوادگي خيرين 

تلفن

آدرس پستي

شغل

نوع فعاليت خيرين

1

مرحوم جهانشاه كارگر

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث بيمارستان 240 تختخوابي بيمارستان امام رضا (ع) لارستان

2

حاج ماندن كارگر

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

عاملين خير در ساخت بيمارستان 240 تختخوابي بيمارستان

3

رضا علي استوار

09171813060

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

عاملين خير در ساخت بيمارستان 240 تختخوابي بيمارستان

4

حاج ميرز ا محمد انصاري

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث يكباب حسينه در بيمارستان امام رضا (ع) لار- نماز خانه شبكه بهداشت و درمان لارستان 

 5   

حاج محمد باقر راستي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

خريد سنگ شكن بيمارستان امام رضا (ع) لار

6

حاج عبدالكريم روشن

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

كمك در تكميل تعداد 10 واحد پانسيون بيمارستان امام رضا (ع) لار

7

حاج حسين راستي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

خريد فيكو چشم پزشكي جهت بيمارستان امام رضا (ع) لار

8

حاج غلامرضا رضويان

09171813133

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

خريد فيكو چشم پزشكي جهت بيمارستان امام رضا (ع) لار

9

حاج محمد رضويان

09171813133

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

خريد فيكو چشم پزشكي جهت بيمارستان امام رض (ع) لار

10

آقاي محمد عباس پور

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

خريد دستگاههاي همودياليز جهت بيمارستان امام رضا (ع) لارو كمك به احداث ساختمان دياليز

11

خانم خجسته صديق

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

كمك به احداث ساختمان همودياليز در  بيمارستان امام رضا (ع) لار

12

حاج عبدالهادي عالي نژاد

09173109875

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت مركز بهداشتي درماني فيشور

13

آقاي عارف و احمديان

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

تعميرات مركز بهداشتي درماني دشتي

14

حاج قدرت توكلي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث اورژانس  بيمارستان امام سجاد (ع) لارستان

15

عبدالحميد اميدوار

بيمارستان اوز

ساخت بيمارستان اميدوار اوز

16

شيخ احمد انصاري

بيمارستان گراش

ساخت بيمارستان اميرالمومنين (ع) گراش بصورت كامل

17

سيد عبدالقادر هاشمي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت گلار

18

آقاي محمد اسكندري

احداث خانه بهداشت اسلام آباد

19

سيد عبدالله حسيني

احداث يكباب درمانگاه و خانه بهداشت قلات

20

حاج احمد طاهري

احداث خانه بهداشت آشنا

21

حاج عبدالله عباسي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت درمانگاه قديم خور

22

حاج علي محمد عباسي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت دو دستگاه پانسيون پزشك درمانگاه خور

23

حاج عبدالرحيم فهيمي هرمودي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

اهدا دو دستگاه وسيله نقليه به درمانگاه و اورژانس هرمود و مشاركت در ساخت خانه بهداشت هرمود و ساخت پايگاه اورژانس هرمود خانه پزشك

24

حاج عبدالحميد  زينل كرمستجي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت خانه بهداشت هرمود عباسي و شركت در احداث خانه بهداشت بيخويه و شاه غيب و احداث مركز درماني وخانه پزشك هرمود مهرخوئي

25

سيد كامل مصطفوي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت خلور و خانه پزشك خلور

26

حاج عبدالكريم دانشي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

عامل خير در ساخت مركز بهداشتي درماني بلغان

27

مرحوم حاج قاسم علي مدني

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث مركز درماني دهكويه

28

مرحومه ايراندخت مدني

احداث زايشگاه وكمك در راه اندازي آزمايشگاه دهكويه

29

احداث خانه بهداشت كهنويه مركزي

30

احداث خانه بهداشت مز

31

غلامحسين سهرابي

2231

اهداء زمين

32

محمد طاهر عبدالعلي

احداث زايشگاه بيدشهر

33

حاج عبدالحسين طاهري

09117174419

2282255

منزل6242154

عامل خير آقاي عدنان صادقي

احداث خانه بهداشت درمانگاه بريز

34

حاج مهدي رحيمي نژاد

3342852

3333133

احداث درمانگاه پزشكي (سه پزشكي ) مهديه نيمه تمام در شهر

35

مرحوم حاج زينل رنجبرباغي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت باغ با پشت درمانگاه

36

حاج علي اكبر دريابر

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

عامل خير در احداث درمانگاه فداغ

37

حاج قاسم فولادي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت زايشگاه ارد

38

حاج ناصر انوه اي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت خانه بهداشت جويم با پشت درمانگاه هرم

39

سلمان عبدالغني

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت خانه بهداشت جديد هرم

40

شادروان علي اكبر زماني

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث درمانگاه شهري شماره 2

41

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث درماني شهري شماره يك

42

خانواده قرشي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

اهداء زمين جهت ساخت درمانگاه شهري شماره 1

43

محمد محمودي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

عامل خير جهت احداث بيمارستان و درمانگاه و پانسيون اوز

44

حاج عبدالله سلحشور

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت محلچه و باز سازي درمانگاه شماره يك اوزو احداث خانه بهداشت كاريان و احداث مجتمع تسهيلات زايماني وبهداشتي درماني بلغان

45

 مرحوم خانم فاطمه فرزانه

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت زينل آباد

46

حاج غلامعباس برزنه

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

تكميل پايگاه اورژانس  بين دو شهر لارستان

47

آقاي مجيد روئين تن

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت و خانه پزشك زروان

48

آقاي عبدالرزاق انصاري

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت مركز درماني عمادده

49

آقاي مير كامل علي الهاشم

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت زايشگاه عمادده

50

مرحوم حاج غلام النقي النبي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت مركز درماني ارد

51

حاج عبدالواحد حبيبي

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت زايشگاه ارد ( نيمه تمام )

52

حاج علي اكبر فروزش

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت مركز بهداشتي درماني شماره 1 و 2 گراش

53

حاج غلامعباس رايگان

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

ساخت بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) بيرم

54

خانم وجيهه محمد صالح

شبكه بهداشت ودرمان لارستان

احداث خانه بهداشت قلات

55

حاج اسدالله زماني

3337339-3346339

56

حاج عبدالله گلاري

مركز بهداشتي درماني گلار كوره

57

حاج محمد هنر

خانه بهداشت و زايشگاه بيدشهر

58

حاج سيف الله كامياب خوري

باني خير ساخت مركز بهداشتي درماني خور و دو دستگاه پانسيونهاي پزشك

59

آقاي قاسم علي كاميابي

خور

عامل خير وساخت مركز بهداشتي درماني خور

60

آقاي محمد پاكباز

خور

عامل خير

61

حاج عبدالله عبدالغني

كوره

باني خير ساخت مركز بهداشتي درماني كوره

62

حاج محمد هنر

خانه بهداشت و زايشگاه بيدشهر

63

حاج حسين قانع و مرحوم علوم

درمانگاه صاحب الزمان

64

حاج رايگان

زايشگاه بنارويه

65

حاج هاشمي گلاري

خانه بهداشت گلار

66

حاج حسيني

مركز درماني و خانه پزشك قلات

67

خانم نوبهار

زروان

خانه بهداشت اسلام آباد

68

سيد اسماعيل مصطفوي خلوري

09171818194

69

حاج عبدالرزاق زرگريان

09171813089

70

آقاي حميد كارگر

71

عبدالرحمن اميدوار

09171814657

07823622224

اوز

72

ابوطالب محبي

09171817796

كرمستج

73

سيد عبدالعملي نجفي

09177815255

بنارويه

74

دكتر هوشنگ جعفرپور

09171811106

لار

75

كلثوم دانشپور

07823622331

اوز

76

حاج يوسف هدايتي

09171813329

لار

77

سيد عباس جهان باني

09177825689

گراش

78

دكتر مصطفي حسيني

09171821352

گراش

79

حسن شاه  ميرزانيا

09173117731

بريز 

80

ناصر خضري

07823622331

اوز

81

امين اعتمادي

07823623650

اوز

82

حاج محمود موغلي 2242882-09171814666

لار

83

حاج حسن راستي

2247444-09171813177

لار

84

حاج مهدي آزاد

33489811

85

حاج حسين فاني

09171814083

گراش

كاسب

عضويت در هيئت امناء دانشگاه درمانگاه بيمارستان مدارس صندوق خيريه امام علي (ع) كميته امداد

86

آقاي زين العابدين خواجه زاده

2222102 2222205

گراش

كاسب

87

آقاي  منصور شادمان

09171811074

2466-4647

گراش

كارمند

88

آقاي علي مسعودي

2440

07822325

بنارويه

آزاد

اهداء زمين زمين جهت گلزار شهداء جنگ زده موسسه مسجد

89

آقاي حاج يونس توكلي

3343612

لار

آزاد

90

آقاي علي جعفري

2246-2541

لار

كارمند

91

آقاي علي ابراهيم زاده

2854

جويم

كشاورز

92

آقاي قاسم فرسوده

091171821529

2221313

گراش

93

آقاي رضا مسعودي

3252899

بنارويه

آزاد

اهداء زمين جهت بيمارستان موسسه جنگ زده مسجد

94

آقاي علي اصغر مسعودي

2898

بنارويه

آزاد

95

آقاي محمد رحيميان

09171817742

07822432772

07822432368

عمادده

آزاد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-3 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ